Adelin

Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet aangetekend gebeuren binnen de 5 dagen na levering of dienstverrichting. De geleverde goederen worden slechts eigendom van de koper na volledige betaling. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren.

Bezoek onze winkel
> -->